Lege-oharra

Lege Oharra

Lege informazioa

Informazio gizartearen zerbitzuei eta merkataritza elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen (aurrerantzean, IGZMIEL) 10. artikuluan jasotzen den informazio betebeharra kontuan izanik, jakinarazten dizugu www.sansebastianturismoa.eus, congress.sansebastianturismoa.eus, press.sansebastianturismoa.eus eta accessibility.sansebastianturismoa.eus SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren jabetzako domeinuak direla.

Hauek dira web orri horien titularraren identifikazio datuak eta harremanetarako datuak:

 • Helbide soziala: San Sebastián Turismo/Donostia Turismoa, S.A
 • Helbidea: Boulevard, 8, 20003 PK - Donostia (Gipuzkoa)
 • IFK: A-20188884
 • Harremanetarako posta elektronikoa: sansebastianturismoa@donostia.eus
 • Telefonoa: (+34) 943 48 28 00
 • Faxa: (+34) 943 48 11 72
 • Gipuzkoako Merkataritza Erregistroan dago inskribatuta: 1479. liburukia, 0 liburua, 81. folioa, SS-9471 orria.

Xedea eta aplikazio esparrua

 • Lege Ohar honen bidez ezartzen dira www.sansebastianturismoa.eus, congress.sansebastianturismoa.eus, press.sansebastianturismoa.eus eta accessibility.sansebastianturismoa.eus web orrien (aurrerantzean, modu kolektiboan web guneak, eta bati dagokionean web gunea) sarrera, nabigazioa eta erabilera arautzen duten baldintza orokorrak, baita bertako edukiak erabiltzearen ondoriozko erantzukizunak ere. Horrez gain, web guneen esparruan ezar daitezkeen beste baldintza partikular batzuen mende gera daitezke zenbait zerbitzu edo jarduera, baldin eta baldintza partikular horiek Lege Ohar honen erabilera baldintza orokorrak ordezten, osatzen eta/edo aldatzen badituzte.
 • Web gune hau SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k Interneteko erabiltzaileen esku jartzen duen web gune bat da, eta web guneak informazio helburua du. Edozein unetan, eta aurrez ohartarazi gabe egin ahal izango ditu egoki iruditzen zaizkion aldaketak diseinuan, konfigurazioan eta edukietan.
 • Web gune honetara sartzen dena eta web gunea erabiltzen duena da ERABILTZAILEA, eta erabiltzaile izateak dakar guztiz eta salbuespenik gabe onartzea —web gunera sartzen denetik eta/edo web gunea erabiltzen denetik— SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k Lege Ohar honetan barnean hartzen dituen baldintza guztiak eta baldintza horietako bakoitza, betiere bertara sartzen denean argitara ematen den bertsioan. Ildo horretan, ERABILTZAILEA da web guneetan garatzen diren zerbitzuetan eta jardueretan sartzen dena, nabigatzen duena, parte hartzen duena eta horiek erabiltzen dituena.
 • ERABILTZAILEAK behar bezala erabili beharko ditu web guneak, eta beti aplikatzekoak diren legeen, fede onaren, ordena publikoaren, trafiko erabileren eta lege ohar honen arabera. Hartara, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren aurrean eta hirugarren batzuen aurrean erantzun beharko dute betebehar hori ez betetzearen ondorioz edonolako kalteak eta galerak sortzen badira.

Web gunera sartzea eta web gunea erabiltzea

 • Librea eta doakoa da web gunerako sarrera, ERABILTZAILE bakoitzak kontratatutako operadoreak hornitzen duen telekomunikazio sarearen konexio kostua izan ezik.
 • ERABILTZAILEAK bere gain hartzen du web gunearen erabileraren erantzukizuna. Horrenbestez, ERABILTZAILEAK zuhurtasunez, arduraz eta legez erabili beharko ditu edukiak, eta, batik bat, konpromisoa hartzen du ez dituela erabiliko helburu hauetarako, besteak beste:
  • Web gunea edo haren zerbitzuak erabiltzean, nortasun faltsuak erabiltzeko, edo beste erabiltzaile baten nortasuna faltsutzeko —barnean hartuta hirugarren erabiltzaile baten pasahitzak edo identifikatzaileak erabiltzea—.
  • Sarean birus informatikoak sartzeko edo SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren edo hirugarren pertsona batzuen dokumentu elektronikoetan, datuetan edo sistema fisikoetan eta logikoetan kalteak edo erroreak eragiteko, edo horiek kaltetzeko eta eteteko, baita beste erabiltzaile batzuk web gunera edo haren zerbitzuetara sar daitezen eragozteko, betiere SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k zerbitzuak egiteko erabiltzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.
  • Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara sartzen saiatzeko edo SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren edo hirugarren batzuen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzeko eta, hala badagokio, horiek erabiltzeko eta, kasuan kasuan, informazioa ateratzeko.
  • Web gune honetako edukiak erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, besteren esku uzteko edo komunikatzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, salbu aurrez eta espresuki eskubide horien titularraren baimena duenean edo hala jardutea legez baimentzen denean.
  • Web gune honetan aurkezten diren edukiak eta/edo zerbitzuak enpresa jarduera edo jarduera profesional gisa sartzeko edo baliatzeko.
  • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren edo hirugarren batzuen informazioaren konfidentzialtasuna hausteko eta jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak urratzeko.
  • Web gune honen bidez lortzen den edonolako eduki eta/edo informazio publizitaterako edo sustapenetarako erabiltzeko, salmentarako edo merkataritzarako orotariko komunikazioak edo publizitatea igortzeko, edo informazio hori edonola biltzeko, merkaturatzeko edo dibulgatzeko.
  • Web gune hau edo bertan lortutako edukiak eta/edo zerbitzuak legearen, moralaren, ohitura onen edo ordena publikoaren kontrako jardueretan erabiltzeko, legez kontrako edo debekatutako xedeekin edo ondorioekin, edo eskubideak eta interesak urratzen dituztenekin.
 • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k eskubidea du edozein unetan eta aurrez jakinarazi gabe eteteko web gunerako sarbidea, baita haren bitartez egiten den edonolako zerbitzugintza eteteko ere, betiere arrazoi teknikoen ondorioz, segurtasun arrazoien ondorioz, mantentze lanen ondorioz, hornidura elektrikoko huts egiteen ondorioz edo bestelako kausa baten ondorioz. Etete hori behin-behinekoa zein behin betikoa izan daiteke.

Datu pertsonalak babestea

 • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k hitz ematen du web gunean bildutako datu pertsonalak konfidentzialtasunez tratatuko dituela, eta datuek duten arriskuaren araberako segurtasun maila egokia bermatzeko neurri teknikoak eta antolamendukoak hartuko dituela, betiere indarrean dagoen datuak babesteari buruzko araudiaren arabera. Dena dela, ERABILTZAILEAK jakin behar du Interneteko segurtasun neurriak ez direla menderaezinak.
 • Web Gunean, batzuetan datu pertsonalak biltzen dira DONOSTIAKO UDALAK tratatuak izateko, eta tratamenduaren erantzukizuna hartuko du, kasu honetan DONOSTIA TURISMOA, S.A enpresak tratatuko du tratamenduaren ardura, eta ERABILTZAILEARI horren berri emango zaio, Udalaren izenean datuak biltzeko erabiltzen diren baliabide desberdinetan.
 • ERABILTZAILEA web gunean bere borondatez erregistratzen bada edo bere datu pertsonalak ematen baditu —bertako zerbitzuetara edo edukietara sartzeko—, datu zuzenak eta egiazkoak emateko konpromisoa hartzen du, baita SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ri horien edozein aldaketa jakinarazteko ere. Edonola ere, pribatutasun politikarako esteka txertatuko da datu pertsonalak jasotzen duen on lineako formulario bakoitzean. Pribatutasun politika hori aplikatuko da bitarteko horren bidez helarazitako datu pertsonalen tratamenduan. Formularioa betetzat jotzeko eta bidalketa prozesua amaitu ahal izateko, behar-beharrezkoa izango da ERABILTZAILEAK pribatutasun politika espresuki onartzea.
 • Web gunean erregistratzeko unean ERABILTZAILEAK pasahitza hautatzen badu, pasahitzaren zentzuzko erabilera egiteko konpromisoa hartuko du, baita zerbitzuetara sartzeko pasahitza ezkutuan mantentzeko konpromisoa ere. Horrenbestez, ERABILTZAILEAREN erantzukizuna izango da berak hautatutako edozein pasahitz behar bezala zaintzea eta ezkutuan gordetzea, eta hitz emango du ez diela hirugarren batzuei lagako, behin-behinean izan zein behin betiko izan, eta ez diela beste pertsona batzuei sartzen utziko. ERABILTZAILEAK pasahitza zuhurtasunik gabe erabiltzearen ondorioz edo pasahitza galdu izanaren ondorioz, hirugarren batek pasahitz bat legez kontra erabiltzen badu eta zerbitzuen legez kontrako erabilera egiten badu, ERABILTZAILEAREN erantzukizuna izango da.
 • ERABILTZAILE batek beste pertsona fisiko batzuen datu pertsonalak ematen baditu, bere gain hartu beharko ditu datu horiekiko betebeharrak —indarrean dagoen datuak babesteko araudiaren ondoriozko betebeharrak eta, zehazki, datu pertsonalen titularrari jakinarazteko eta haren adostasuna lortzeko betebeharra—.
 • Ez da onartzen 14 urtetik beherakoek beren datu pertsonalak ematea web gunearen bitartez; behar-beharrezkoa da bere gurasoen edo tutoreen adostasuna. Nolanahi ere, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A. eta DONOSTIAKO UDALAK ez dute inolako erantzukizunik izango aurrekoa ez betetzeagatik.

Jabetza intelektuala eta industriala

 • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A. da web gune honen jabetza intelektualaren edo industrialaren ustiapen eskubideen titularra —edo eskubide horiei dagokien lizentzia lortu du—, baita bertan eskura dauden edukien gaineko jabetza intelektualeko, industrialeko eta irudiko eskubideen titularra ere (adibidez, testuena, argazkiena, grafikoena, irudiena, softwarearena, diseinuena, markena, merkataritza izenena, logotipoena, ikonoena, domeinu izenena, eta gainerako ikus entzunezko edo soinuko edukiena). Era berean, web gunearen diseinu grafikoaren, iturri kodeen eta industria edo merkataritza erabilera izan dezakeen beste edozein zeinuren eskubideen titularra da. Eskubide guztiak erreserbatuta daude.
 • ERABILTZAILEA web gunean sartzea eta nabigatzea ez da, inola ere, ulertuko SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k eskubide horiei uko egiten diela, eskubide horiek ERABILTZAILEARI transmititzen dizkiola edo guztiz edo zati batean baimentzen edo lagatzen dizkiola. Era berean, ez da ulertuko ERABILTZAILEARI eskubidea ematen zaiola eduki horiek merkataritza xedearekin erabiltzeko, itzultzeko, egokitzeko, aldatzeko, ustiatzeko, erreproduzitzeko, banatzeko edo komunikatzeko, aldez aurretik ez bada lortzen SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren edo eraginpean dauden eskubideen titularraren horretarako baimen zehatza. Aurrekoa betetzen ez bada, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k edo eskubideen titularrek legezko ekintzak abian jarri ahal izango dituzte..
 • Guztiz debekatuta dago edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo komunikatzea eta ustiapen eskubideen titularrak espresuki baimendu ez duen beste edonolako ekintza egitea.

Bermeak eta erantzukizunak baztertzea

 • Web gune honetako edukiak informazio xedea du, eta ez da guztiz bermatzen eduki guztietarako sarrera, ezta datu horien zorroztasuna, zuzentasuna egokitasuna edo helburu zehatz baterako egokitasuna, edo datuak indarrean edo eguneratuta egotea ere. SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k kanpo uzten du, ordenamendu juridikoak baimentzen dionera arte, egintza hauen ondorioz eragiten diren kalteen eta galeren gaineko erantzukizun oro —adierazpen gisa eta ez modu mugatzailean—: edukietako erroreen ondorioz edo ez adierazteen ondorioz, web gunearen eskuragarritasun gabeziaren ondorioz, edo edukietan birusak edo programa maltzurrak edo kaltegarriak transmititzearen ondorioz eragiten diren kalteen eta galeren gainekoak. Haatik, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k adierazten du beharrezkoak diren neurri guztiak hartu dituela, bere aukeren barruan eta teknologiaren egoeraren barruan, web gunearen funtzionamendua bermatzeko eta birusak eta gainerako osagai kaltegarriak saihesteko eta ERABILTZAILEEI ez transmititzeko.
 • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k ez du erantzukizunik ERABILTZAILEAK web guneko zerbitzuak eta edukiak eta bertako edozein material erabiltzeko moduan, baldin eta SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren edo hirugarren batzuen jabetza intelektuala edo industriala edo beste edozein eskubide urratzen badu.
 • ERABILTZAILEA izango da web gune honetan egiten dituen ekarpenen eta iruzkinen erantzule bakarra. ERABILTZAILEAK ezagutzen du eta onartzen du web gunea eta bertako zerbitzuak eta edukiak bere arriskuaren eta erantzukizunaren mende erabiltzen dituela.

Estekak

 • Web guneetan Interneteko beste gune batzuetarako estekak edo hiperestekak antolatzen badira, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k ez du inolako kontrolik egingo gune horiei edo gune horietako edukiei dagokienez. SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k ez du inola ere erantzukizunik izango estekatutako besteren web guneetako edukiei dagokienez, eta ez du bermatuko hiperesteka horietan edo Interneteko beste web gune horietan jasotzen diren materialen edo informazioen erabilgarritasun teknikoa, kalitatea, fidagarritasuna, zuzentasuna, egiazkotasuna, legezkotasuna edo baliotasuna. Ildo horretan, ERABILTZAILEEK baldin badakite estekatutako beste web gune horien bidez garatzen diren jarduerak legez kanpokoak direla, berehala jakinarazi beharko diote hori SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ri web gune horietarako estekak desgai ditzan.
 • Era berean, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k Interneteko beste gune batzuetarako edonolako estekak txertatzeak ez du esanahi SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren eta web gune horren titularraren artean nolabaiteko harremana, lotura, elkarlana edo mendetasuna dagoela.

Baztertzeko eskubidea

SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k eskubidea du web gune honetarako eta/edo bertan eskaintzen diren edukietarako eta zerbitzuetarako sarbidea ukatzeko edo kentzeko —aurrez ohartarazi behar izan gabe eta bere kabuz edo hirugarren batzuk eskatuta— honako erabilera baldintza orokor hauek edo ezar daitezkeen baldintza partikularrak betetzen ez dituzten ERABILTZAILEEI.

Alderdi orokorrak

 • Desadostasunak badaude erabilera baldintza orokorren eta zerbitzu espezifiko bakoitzeko baldintza partikularren artean, azken horietan ezarritakoa nagusituko da.
 • Epaitegi edo auzitegi eskudun baten ebazpen irmo bidez, Lege Ohar honen xedapen edo edukiren bat baliogabe edo aplikaezin deklaratzen bada —osorik edo zati batean—, baliogabetasun edo aplikaezintasun horrek ez du eraginik izango erabilera baldintzetako gainerako xedapenetan, eta baliodun izango dira ondorio guztietarako.
 • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k erabilera baldintza hauetan biltzen den eskubide edo xedapen bat baliatzen edo gauzatzen ez badu, ez du esanahi xedapen edo eskubide horri uko egiten diola, baldin eta ez badu idatziz hori onartzen eta erabakitzen.
 • SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k guztiz edo zati batean aldatu ahal izango ditu hemen zehaztutako baldintzak, eta aldaketa horiek indarrean izango dira web gune honetan argitaratzen diren unetik bertatik. Azaldutakoaren indarrez, ERABILTZAILEARI gomendatzen zaio aldian behin bisitatzea Lege Ohar hau.

Aplikatzekoa den legeria eta jurisdikzioa

SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.ren —web gune honen titularra den aldetik— eta ERABILTZAILEAREN artean ezartzen diren harremanetan, aplikatzekoa den legeriaren eta jurisdikzio eskudunaren araudian xedatutakoari jarraituko zaio. Dena dela, araudiak aurreikusten duenean bi aldeek foru baten mende jarri behar dutela, SAN SEBASTIÁN TURISMO/DONOSTIA TURISMOA, S.A.k eta ERABILTZAILEAK espresuki uko egiten diote egoki dakiekeen beste edozein foruri, eta Donostiako (Gipuzkoa) epaitegien eta auzitegien mende izango dira.

Kukien Politika

Gure webguneak kukiak erabiltzen ditu, zure nabigazio ohituren analisiaren bitartez, erabiltzaile zaren horren esperientzia hobetzeko. Europar Batasunaren 2000/31/EE eta 98/27/EE zuzentarauak Espainiako ordenamendu juridikoari txertatzen dizkion uztailaren 11ko 34/2002 Legea (Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa) betetzeko, aditzera emango dizugu kukiak zer diren, gure webgunean zein erabiltzen ditugun eta nola ezaba ditzakezun, eta horiek erabiltzeko baimena eskatuko dizugu.

1. INFORMAZIOA

Zer dira kukiak?

Nabigatzailearen bitartez (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari…) edo Flash aplikazio baten bitartez deskargatu eta zure ordenagailuan, mugikorrean edo tabletan instalatzen diren testu eta zenbaki fitxategi txikiak dira.

Kukiei esker webguneek “gogoratu” egingo zaituzte, bai bisita batean bai zenbait bisitatan, eta zure lehenespenei buruzko informazioa biltegiratuko dute, zuri esperientzia pertsonalizatua, errazagoa eta bizkorragoa eskaintzeko. Kukia instalatu duen zerbitzariak bakarrik irakurri ahal izango du haren edukia. Eduki hori, gainera, anonimoa izango da.

Zure disko gogorrean instalatu arren, testua edo zenbakiak besterik ez direnez, ez dira gauza beren kabuz zure ordenagailuko informazio pertsonala atzitzeko, ezta birusik transmititzeko ere; nabigazioaren arrastoari jarraitzen diote, besterik gabe.

Ondoren, egun dauden kukien sailkapenen berri emango dizugu:

KUKIAK, AKTIBATUTA IRAUTEN DUTEN DENBORA EPEAREN ARABERA
SAIOKO KUKIAK Erabiltzailea web orri batean sartzen den bitartean datuak biltzeko eta biltegiratzeko diseinatutako kukiak dira. Erabiltzaileak eskatutako zerbitzua egiteko behin bakarrik gordetzea besterik interesatzen ez den informazioa biltegiratzeko erabiltzen dira.
KUKI IRAUNKORRAK Mota honetako kukien kasuan, datuek terminalean biltegiratuta jarraitzen dute eta kukiaren arduradunak definitutako aldian atzi eta trata daitezke datu horiek. Aldi hori minutu gutxi batzuetatik zenbait urte artekoa izan daiteke.
KUKIAK, KUDEATZEN DITUEN ERAKUNDEAREN ARABERA
NORBERAREN KUKIAK Web orriaren arduradunak sortutakoak dira.
HIRUGARRENEN KUKIAK Beste erakunde batzuek sortu eta kudeatzen dituztenak dira, hala nola publizitate, pertsonalizazio edo analisi zerbitzuak egiten dituztenek. Hirugarren horiek datu anonimoak eman diezazkigukete.
KUKIAK, XEDEAREN ARABERA
KUKI TEKNIKOAK Kuki hauek erabiltzaileari aukera ematen diote web orri, plataforma edo aplikazio batean zehar nabigatzeko eta web orriak eskaintzen dituen aukerak edo zerbitzuak erabiltzeko. Adibidez, datuen trafikoa eta komunikazioa kontrolatzea, saioa identifikatzea, sarbide mugatua duten guneetara sartzea, eskabide bat osatzen duten elementuak gogoratzea, eskabide bateko erosketa prozesua egitea, ekitaldi batean izena emateko edo parte hartzeko eskaera egitea, nabigazioan zehar segurtasun elementuak erabiltzea, bideoak edo soinuak hedatzeko edukiak biltegiratzea edo sare sozialen bitartez edukiak partekatzea.
PERTSONALIZAZIO KUKIAK Kuki hauek erabiltzaileari aukera ematen diote zerbitzuan aurrez definitutako ezaugarri orokor batzuekin sartzeko; ezaugarri horiek erabiltzailearen terminalean definitzen dira hainbat irizpideren arabera. Adibidez, hizkuntza, zerbitzuan sartzeko erabiltzen duen nabigatzaile mota, zerbitzuan sartzeko eskualdearen konfigurazioa eta abar.
ANALISI KUKIAK Kuki hauek aukera ematen diote arduradunari haiekin lotutako webguneetako erabiltzaileen portaeraren jarraipena egiteko eta analizatzeko. Kuki mota honen bidez bildutako informazioa erabiltzen da webguneen, aplikazioen edo plataformen jarduera neurtzeko, gune, aplikazio eta plataforma horien erabiltzaileen nabigazio profila egiteko eta, hartara, zerbitzuaren erabiltzaileek egiten duten erabileraren datuen analisiaren arabera, hobekuntzak sartzeko.
PUBLIZITATE KUKIAK MARKETINA Editoreak eskatutako zerbitzua egiteko erabiltzen duen web orri, aplikazio edo plataforma batean sartu dituen publizitate espazioak ahalik eta modurik eraginkorrenean kudeatzeko aukera ematen duten kukiak dira. Editatutako edukia edo iragarkiak erakusteko maiztasuna bezalako irizpideetan oinarrituta egiten da.
PORTAERA PUBLIZITATEKO KUKIAK MARKETINA Editoreak eskatutako zerbitzua egiteko erabiltzen duen web orri, aplikazio edo plataforma batean sartu dituen publizitate espazioak ahalik eta modurik eraginkorrenean kudeatzeko aukera ematen duten kukiak dira. Kuki hauek erabiltzaileen portaeraren informazioa biltegiratzen dute, haien nabigazio ohituren behaketa jarraituaren bitartez lortua. Horri esker profil espezifikoa gara daiteke, publizitatea horren arabera erakusteko.

Ondoren www.sansebastianturismoa.eus, press.sansebastianturismoa.eus, congress.sansebastianturismoa.eus, www.sansebastianholidays.com, accessibility.sansebastianturismoa.eus, guneetan erabiltzen ditugun funtzioak, kuki motak eta horien xedea definituko ditugu:

NORBERAREN KUKIA
Erabiltzaileak gure Kukien Politika onartzen duenean kuki bat instalatzen duen tresna bat erabiltzen dugu, berriz bisitatzen bagaitu ados dagoela gogoratzeko. Erabiltzaileak kuki hori desinstalatu nahi badu, kukiak desaktibatzeko atalean adierazten diogu nola egin dezakeen.

NORBERAREN KUKIA - HIZKUNTZA HAUTATZEA
Hizkuntza lehenesteko kuki bat instalatzen duen tresna bat erabiltzen dugu. Kuki hori erabiltzen dugu erabiltzaileak gure orrian zein hizkuntzarekin nabigatu nahi duen gogoratzeko.

HIRUGARRENEN KUKIAK. GOOGLE ANALITYCS. ESTATISTIKA.
Google Analytics portaera analizatzeko tresna bat da. Erabiltzaileak gure webgunea bisitatzen duenean abian jartzen da, webgunea osatzen duten orrietan egiten duen erabileraren parametroak beha ditzagun. Horrek aukera ematen digu gure bisitariei gehien interesatzen zaizkien erabilerak zein diren jakiteko eta, modu horretan, webgunearen edukiak hobe ditzakegu. Tresna hori erabiltzen dugu, halaber, birmarketina bezalako display publizitatearen funtzioak eta erabiltzaileen datu demografikoak erabiltzeko.
Informazio gehiago lor daiteke esteka hauetan 1, 2, 3.

HIRUGARRENEN KUKIAK. GOOGLE.
Googleren tresnak erabiltzen ditugu, erabiltzaileak gure webgunea bisitatzen duenean Googleren domeinutik gure orriaren bitartez zuzenean kukiak instalatzen dituztenak. Tresna horiek ez digute bisitariari buruzko datu pertsonalik ematen. Zerbitzu horiek hainbat motatako kukiak instala ditzakete: nabigazio lehentasunenak, segurtasunekoak, prozesuetakoak, publizitatekoak, pertsonalizaziokoak, saio egoerakoak, analitikoak, geolokalizaziokoak eta hizkuntza lehentasunekoak. Kuki horiek Googleren mapa interaktiboa erabiltzean ere deskargatzen dira, gure webgunean iragartzen ditugun enpresa eta zerbitzuen kokapena ezagutzera emateko erabiltzen dugunean.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. PIXEL MATHTAG.COM. PUBLIZITATEA
Kuki hau jarraipenekoa eta birmarketinekoa da. Informazioa publizitate xedeekin biltzeko erabiltzen da, zehazki, publizitate grafikoko kanpainen jarraipen anonimoa egiteko eta datuak modu anonimoan biltzeko. Datu bilketa horrek herrialde/hizkuntza konbinazioa du ardatz, bilatu den produktuarekin batera, iragarkia eduki egokiarekin eta hizkuntza zuzenarekin bistaratzeko kanpoko webgune batean.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. HOTJAR. ANALITIKOA
HotJar webgune honen erabilera analizatzeko erabiltzen den aplikazio pakete bat da. HotJar-ek webgunearen erabilerari buruzko informazio estatistikoa sortzen du, erabiltzaileen ordenagailuetan biltegiratzen diren kukien bidez. Bisitarien lineako portaeraren eta atzeraelikaduraren berri ematen du. Gure webgunearen inguruan sortutako informazioa webgunearen erabilerari buruzko txostenak sortzeko erabiltzen da, gure web orriaren online marketina kudeatzeko. HotJar-ek informazio hori biltegiratu eta erabiliko du.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. MIXPANEL. ANALITIKOA
Mixpanel analisi plataforma erabiltzen dugu erabiltzaileak nola portatzen diren analizatzeko. Plataforma horrek denbora errealean egiten du datuen analisia.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. ADDTHIS.
AddThis tresna erabiltzen dugu gure edukia sare sozialetan partekatzeko. AddThis kukiak edukia partekatu ahal izateko gaitzeko erabiltzen dira. AddThis-ek informazioa ematen digu webguneko edukia nola partekatzen den ikusteko. Kukiek laguntzen dute erabiltzaile bat modu bakarrean identifikatzen (ez pertsonalki, helbideari dagokionez baizik). AddThis-ek nabigazio datuak erabiltzen ditu gure bisitariek gure webguneak beren lagunekin partekatzen dituzten jakinarazteko.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. VIMEO
Vimeo lineako bideoak eta komunitatearenak bere webgunearen bitartez (vimeo.com) partekatzeko plataforma da. Erabiltzaileak gure webguneetan kapsulatutako Vimeoren edukia ikusten duenean, Vimeok bere domeinutik deskargatzen diren kukiak instalatzen ditu. Vimeok ez digu kuki horiei buruzko informaziorik ematen. Vimeo erabiltzen dugu erabiltzaileak gure hiriaren eta ingurunearen bideo turistikoak ikusteko aukera izan dezan.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan. Vimeok instalatzen dituen kukien zerrenda ikusteko, erabiltzaileak esteka honetara jo dezake.

HIRUGARRENEN KUKIAK. YOUTUBE
YouTube Googleren plataforma da. Horren bitartez, hainbat kuki instalatzen ditu YouTuberen bideo bat duen edozein orritan. Kuki horiek YouTuberen erabiltzaile kopurua eta horien portaera neur dezakete, haiek gure webguneetara egiten dituzten bisitak Google kontuarekin lotzen dituen informazioa ere barne dela. YouTube erabiltzen dugu erabiltzaileak gure hiriaren eta ingurunearen bideo turistikoak ikusteko aukera izan dezan.
Informazio gehiago lor daiteke esteka hauetan 1 eta 2.

DOUBLECLICK. PORTAERA PUBLIZITATEA
Googleren DoubleClick produktuek iragarkien kudeaketa eta argitalpena eskaintzen dute. DoubleClick gure publizitate digitala administratzeko eta birmarketina egiteko erabiltzen dugun Googleren tresna da. DoubleClick-ek kukiak erabiltzen ditu erabiltzaileari haren nabigazio historian eta interesetan oinarritutako iragarkiak erakusteko. DoubleClick-ek tresna hori erabiltzen du lineako publizitatea erosi, sortu edo saltzen duten enpresei soluzioak emateko.
DoubleClick-ek editoreei eta hirugarren iragarleei saldu eta erosten die informazio hori. Horregatik, birmarketin enpresen kukiak deskargatzen dira eta erabilera bakoitzean aldatu egin daitezke enpresa eta kuki horiek.
Marketin enpresa batzuen zerrenda aurki daiteke esteka honetan.
Informazio gehiago lor daiteke 1 eta 2.

HIRUGARRENEN KUKIAK. GOOGLE TAG MANAGER
Google Tag Manager etiketak administratzeko sistema bat da; hirugarrenei aukera ematen die webguneei funtzionaltasuna, bideo edukia eta aplikazio mugikorrak gehitzeko. Soluzio horien artean daude web analisia, kanpainaren analisia, audientzien neurketa eta pertsonalizazioa. Sistemak aukera ematen du erraz eta bizkor eguneratzeko webgune baten edo horren aplikazio mugikorren etiketak eta kode zatiak, hala nola trafikoa analizatzera eta marketin kanpainak optimizatzera bideratuta daudenak. Etiketa pertsonalizatuak gehitu eta eguneratu daitezke, hirugarrenenak edo hauenak: AdWords, Google Analytics, FirebaseAnalytics eta Floodlight, Facebook Ads, Twitter Ads, HotJar. Online marketineko eta berrituratzeko tresnen bihurketa kodeak kudeatzeko erabiltzen da. Berrituratzea marketin digitaleko teknika bat da; bere helburua da aldez aurretik marka jakin batekin elkarreragina izan duten erabiltzaileei jarraipena egitea, interesgarriak iruditu zaizkien produktuak eskaintzeko.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. GOOGLE ADWORDS CONVERSION. PUBLIZITATEA
Googlen nabarmendutako publizitate iragarkietan gure webgunea sustatzeko erabiltzen dugun aplikazioa da. Googlek, tresna honekin, lortutako bisiten informazioa, erabiltzaileak gure orrietan zeharreko nabigazioan izandako portaerari buruzko bihurketa datuak eta birmarketin datuak ematen dizkigu, erabiltzaileen nabigazioaren bitartez lortutako datuekin gure produktu edo zerbitzu onenak eskaintzeko. Jakinarazten dizugu Google Adwords-ek eta Google Analytics-ek normalean datuak estekatu egiten dituztela informazio zehatzago hori lortzeko.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

GOOGLE DYNAMIC REMARKETING. PORTAERA PUBLIZITATEA
Birmarketin dinamikoa erabiltzen dugu webgunearen bisitariei egokitutako iragarkiak erakusteko. Birmarketinak aukera ematen du lehenago webgunea bisitatu duten pertsonei iragarkiak erakusteko. Aukera ematen du bisitariei lehenago webgunean ikusi dituzten produktuak eta zerbitzuak dituzten iragarkiak erakusteko, audientziari egokitutako mezuekin.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE. PUBLIZITATEA
Facebook Custom Audience erabiltzaile espezifikoen zerrendak sortzeko balio duen tresna da, Facebookeko iragarki eta post babestuak xede talde bati erakuts dakizkion. Jendeari aukera ematen dio klik gutxi batzuekin eta edozein gailutatik albiste buletin baten harpidedun egiteko, aurrekontu bat edo demostrazio bat eskatzeko. Inprimakiak pertsonalizatzen ditu marketina egiteko informazio garrantzitsua lortzeko. Galdera irekiak edo hainbat erantzun aukera dituztenak formulatzen ditu. Tresna hau erabiltzen dugu web orria bisitatu duten erabiltzaileei iragarki kanpainak egiteko, nabigazioan erakutsi dituzten interesen eta portaeraren arabera. Horrela, webgunea bisitatu duen jendearen zerrendak edo joan-etorrien erreserba inprimaki bat betetzeko kanpainak sortzen ditugu. Tresna honekin Facebook Ads-en kanpainak zuzen daitezke.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. FACEBOOK CONNECT. BITARTEKO SOZIALAK
Facebook Connect-ek aukera ematen die erabiltzaileei Facebookeko nortasuna edozein webgunerekin konektatzeko. Facebook Connect-ek aukera ematen du Facebookeko erabiltzaile datuak Facebooketik kanpo eskuratzeko. Tresna hau erabiltzen dugu konektatzeko eta marketina eta sustapenak egiteko. Horrek gure web orria Facebooken sustatzen laguntzen digu.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

HIRUGARRENEN KUKIAK. FACEBOOK BUSINESS
Facebook Business tresna erabiltzen dugu publiko segmentatua erakartzeko. Aldez aurretik elkarreragina izan duten pertsona horiengana berriz zuzentzeko modu bat Facebooken pixela erabiltzea da, webgunetik abiatuta publiko pertsonalizatua sortzeko.
Informazio gehiago lor daiteke esteka hauetan 1, 2.

HIRUGARRENEN KUKIAK. FACEBOOK SOCIAL GRAPH
Bilaketa tresna honek erabiltzaileen informazioa bildu eta gustuen, argazkien, lekuen eta interesen arabera taldekatuko du. Bilatzaile honek aukera emango dio erabiltzaileari bere konexioen informazioaren bitartez bilaketa zehatzagoak egiteko. Emaitzak ez dira berdinak mundu guztiarentzat; aitzitik, besteek zurekin partekatu dutenaren araberakoak dira. Erabiltzaileari bere jardueraren araberako emaitzak eskaintzeko erabiltzen dugu.
Informazio gehiago lor daiteke esteka honetan.

2. SARE SOZIALAK

Gure webguneekin interakzioan dauden sare sozialek kukiak erabiltzen dituzte beren botoietan partekatzeko. Ez dugu inongo esku hartzerik, kontrolik edo emaitza txostenik; sare sozial bakoitzari dagokio horien erantzukizuna. Erabiltzaile bat sare sozial baten zerbitzu kredentzialdun batean erregistratzen denean, baimena ematen dio sare sozialari bere nortasuna gogoratzen duen eta iraungi arte zerbitzuetarako sarbidea bermatzen dion kuki iraunkor bat gordetzeko.
Erabiltzaileak kuki hori ezaba dezake eta sare sozialen bidezko zerbitzuetarako sarbidea ezeztatu, zehazten duen sare sozialean bere lehenespenak eguneratuta.
Informazio gehiago lor daiteke esteka hauetan: Facebook social - Facebook  - Twitter - LinkedinGoogle+Pinterest - InstagramTripAdvisor - Flickr - Youtube.

3. KUKIEN XEHETASUNA

Erabiltzaileak xehetasun handiagoarekin ezagutu nahi baditu gure webguneetan sartzen ditugun kukiak, bakoitzaren izena, kargatzen duen domeinua, iraungitze data, mota eta xedea jasotzen dituen analisia erantsi dugu.

4. BAIMENA

Kukiak zure ordenagailuan instalatu ahal izateko zure baimena izan behar dugu. Baimena espresuki lor daiteke edo, bestela, informatu ondoren, erabiltzaileak gure webguneak bisitatzen jarraitzea erabakitzen badu, kukiak instalatzeko baimena eman duela ulertuko dugu.

5. BAIMENA EZEZTATZEA

Aurrerago erabiltzaileak baimena ezeztatzea erabakitzen badu, nahikoa izango da “Kukiak” botoia sakatzea, “Informazio gehiago” atalera joatea eta nabigatzailea kukiak baztertzeko konfiguratzea. Erabiltzaileak historia ere ezabatu egin beharko du ordu arte instalatutakoak ezabatzeko.

6. KUKIAK DESAKTIBATZEA

Edozein arrazoirengatik erabiltzaileak erabakitzen badu ez duela nahi bere ordenagailuan kukiak instalatzerik, bere nabigatzailea konfiguratu beharko du.

MICROSOFT EDO APPLE SISTEMA ERAGILEETAN KUKIAK DESAKTIBATZEA

Ondoren, nabigatzaile erabilienetan kukiak desaktibatzeko behar den informazioa biltzen duten estekak emango ditugu:

Internet Explorer Informazio gehiago.
Firefox Informazio gehiago.
Chrome Informazio gehiago.
Opera Informazio gehiago.
Safari Informazio gehiago.

ANDROID ETA IOS SISTEMA ERAGILEETAN KUKIAK DESAKTIBATZEA

Ondoren, nabigatzaile erabilienetan kukiak desaktibatzeko behar den informazioa biltzen duten estekak emango ditugu:

Arakatzailea ANDROIDIPHONE ETA IPAD

Firefox Informazio gehiago. Informazio gehiago.
Chrome Informazio gehiago. Informazio gehiago.
Opera Informazio gehiago. Informazio gehiago.
Safari Informazio gehiago.

7. GOOGLE ANALYTICS-EN KUKIAK DESGAITZEA

Gure webguneen bisitariek aukera izan dezaten Google Analytics-ek beren datuak erabiltzea eragozteko, Nabigatzaileetan Google Analytics Desgaitzeko Osagarria instala dezakete. Osagarri horren instalazioari eta desinstalazioari buruzko informazio gehiago aurki daiteke esteka honetan.

Modu pribatuan nabigatzeko aukera ere badago. Modu horrek aukera ematen du orrietan zehar modu anonimoan nabigatzeko. Ondoren, nabigatzaile nagusien ezkutuko modua aktibatzeko estekak adieraziko ditugu:

Arakatzailea Modua Esteka

Explorer InPrivate Informazio gehiago.
Firefox Nabigazio pribatua Informazio gehiago.
Chrome Ezkutuko modua Informazio gehiago.
Safari Nabigazio pribatua Informazio gehiago.
Opera Nabigazio pribatua Informazio gehiago.

Estekak:Erabiltzailea gure webguneetatik kanpoko albiste edo bideoekin estekatzen denean, estekatutako orriak beste kuki batzuk eduki ditzake. Beraz, erabiltzaileak haien kukien politika bisitatu beharko du konfigurazioa doitzeko, ez baitute inongo zerikusirik gurekin.

Erabiltzaileak hirugarrenen kukiek sortutako publizitatea ezabatu nahi badu, iragarkiak blokeatuko dituen Adblock, bezalako plugin bat instala dezake bere nabigatzailean.

Nabigatzaileari Ghostery hedapena ere aplika diezaioke, eta banan-banan blokeatu interesatzen ez zaizkion kukiak, pluginak eta widgetak.

Nolanahi ere, aldian behin ordenagailuaren nabigazio historia eta kukiak garbitzea gomendatzen dugu.

Kukiei buruzko informazio gehiago lor daiteke esteka hauetan: 1. esteka, 2. esteka.

Azkenik, erabiltzaileak Adobe Flash Player-ek instalatutako kukiak kudea ditzake Adoberen webgunetik.

Hirugarrenen kukiak kudeatzen dituzten erakundeek haiek aldatu, inplementatu edo baliogabetu egin ditzakete guri jakinarazi gabe. Hortaz, ezin dugu geure gain hartu informazioa une oro ezin hobeto eguneratuta egotearen erantzukizuna. Hala eta guztiz ere, erabiltzaileari informazio zerbitzu hobea eskaintzeko, erakunde horien kukien politika eta pribatutasun politika estekatu egin ditugu, nahi duenean haien bertsiorik eguneratuena kontsultatzeko aukera izan dezan. Geure aldetik aldian behin berrikusiko ditugu gure testuak eguneratzeko.

Kukien politika aldatu egin dezake domeinuaren titularrak. Beraz, gure webguneetan sartzen den bakoitzean irakurtzea gomendatzen dugu.